Dnia 17 października 2012r, z inicjatywy Stowarzyszenia Europa-Demokracja-Esperanto, w Senacie RP odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 125-lecia międzynarodowego języka esperanto.

Ten ważny dla esperanta dzień rozpoczął się inauguracyjnym zebraniem Senacko-Poselskiego Zespołu Wspierania Esperanta. W inauguracyjnym spotkaniu wzięło udział dziewięciu senatorów i trzech posłów. Dodatkowo swój udział w grupie zadeklarowało jeszcze kilku posłów, którzy w tym dniu nie mogli przybyć, a którzy są przychylni dla idei i języka esperanto. Prowadzący spotkanie, Senator prof Edmund Wittbrodt powiedział, że zespół wkrótce ukonstytuuje się oraz zostanie opracowany plan działania.

Następnie nastąpiło otwarcie wystawy “125 lat języka esperanto”. Uroczystego otwarcia dokonali: Wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński, Wicemarszałek Senatu Maria Pańczyk-Pozdziej, Wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka i Senator prof Edmund Wittbrodt. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem obejrzeli przedstawioną ekspozycję.

Kolejnym punktem spotkania była konferencja z okazji jubileuszu esperanta, podczas której uczestnicy wysłuchali krótkich prelekcji oraz wzięli udział w dyskusji na temat zalet i możliwości rozwoju esperanta w Europie i na świecie. W uroczystym spotkaniu w Senacie wzięli udział esperantyści z różnych regionów Polski a także japoński propagator esperanta, którego gościliśmy w Lublinie w maju tego roku – Etsuo Miyoshi. W spotkaniu wzięło udział także dwoje przedstawicieli naszego lubelskiego klubu esperantystów Anna Laskowska i prof Witold Stępniewski, który podczas konferencji wygłosił prelekcję na temat “Który język dla przyszłej Europy i świata ?”

Mamy nadzieję, że spotkanie, które odbyło się w Senacie a także działania nowopowstałego Senacko-Poselskiego Zespołu Wspierania Esperanta pomogą bardziej spopularyzować ten język, uświadomić wszystkim jego zalety i umożliwić wprowadzenie esperanta na listę języków możliwych do wyboru w szkołach, tak jak jest to już w niektórych krajach.

Comments are closed.