Esperanto – język międzynarodowy, którego kolebką jest Polska, tu został stworzony, został doceniony i uhonorowany poprzez wpisanie go na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego Polski.

Oto gala wręczania decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wpisania języka esperanto, jako nośnika kultury esperanckiej na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego Polski, w dniu 14 października 2016 roku w Muzeum Narodowym w Krakowie – Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Rynek Główny 3. Decyzję wręczała Pani Minister Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Depozytariuszom wpisu: Kazimierzowi Krzyżakowi i Halinie Komar.

Comments are closed.