Esperantyści z Lublina zorganizowali kolejny, czwarty już konkurs na projekt kartki pocztowej pod tytułem “Esperanto językiem przyjaźni”.

W konkursie brali udział uczniowie ze szkół oraz sekcji plastycznych Domów Kultury w Lublinie, w czterech kategoriach wiekowych. Cztery prace, które zajęły pierwsze miejsca w swych kategoriach, zostały wydane jako kartki pocztowe, które są do kupienia na poczcie. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Poczty Polskiej a wszystkie prace zostały zaprezentowane w formie wystawy w budynku Poczty Głównej w Lublinie, przy ulicy Krakowskie Przedmieście. Można tam również kupić nasze esperanckie kartki pocztowe.

Comments are closed.