Dnia 6-go listopada 2017 r, w Bibliotece Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyło się uroczyste otwarcie wystawy “Ludwik Łazarz Zamenhof – człowiek nadziei”. O życiu Ludwika Zamenhofa, jego ideach oraz o jego pracy nad międzynarodowym językiem esperanto, bardzo interesująco opowiadał w inauguracyjnej prelekcji, znany polski esperantysta i tłumacz – Tomasz Chmielik.
Biblioteka Uniwersytecka KUL posiada największy w Polsce zbiór książek i wydawnictw esperanckich. Jest to bogate źródło wiadomości dla wszystkich, którzy pragną nie tylko czytać książki w języku esperanto ale także poznać bogatą historię ruchu esperanckiego od początku jego istnienia.
Widzimy tu wiele starych i nowych książek przetłumaczonych na esperanto a także pisanych bezpośrednio w tym języku.
Esperantyści z Lublina dodali do tego bogatego zbioru swoją nową cegiełkę – Anna Laskowska podarowała w imieniu lubelskich esperantystów książkę – zbiór wierszy Wisławy Szymborskiej (Nagroda Nobla w dziedzinie literatury, 1996r.) “Obmyślam świat” ( “Mi inventas la mondon”) wydany w roku 2015 w tłumaczeniu na esperanto.
Wystawa będzie dostępna do zwiedzania w Czytelni Teologiczno-Filozoficznej prawdopodobnie do połowy grudnia 2017 i zakończy się uroczystym zamknięciem, z prelekcją znanego lubelskiego esperantysty.
Serdecznie zapraszamy.

Comments are closed.