https://eo.wikipedia.org/wiki/Vikipedio:Ĉefpaĝo

18 września 2018 r. Wikipedia w międzynarodowym języku esperanto osiągnęła liczbę 250 tysięcy artykułów.
Wersję Wikipedii w języku esperanto zainicjował w dniu 6 listopada 2001 roku – Chuck Smith. Dzięki Jerry Muelver i Stephen Kalb, opublikował on dnia 2 stycznia 2002 roku pierwszą wersję z ponad 300 stronami.
Wolontariusze Wikipedii nadal dodają nowe artykuły a już istniejące rozszerzają i uzupełniają.
Ale ilość artykułów to nie wszystko – ważna jest również ich jakość. Biorąc pod uwagę jakość 1000 najważniejszych artykułów, Esperanto Wikipedia znajduje się na bardzo ładnym, 16 miejscu. W ruchu globalnym Wikimedia oceniana jest pozytywnie, ponieważ powstała bardzo wcześnie i łączy znaczącą społeczność.
Dla społeczności esperanckiej ma ona dodatkową wartość, ponieważ zawiera artykuły na temat działań i inicjatyw esperanckich, ze zdjęciami i ilustracjami, na temat wielu faktów i osób, które przyczyniły się do rozwoju języka esperanto przez ponad 130 lat.
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy tak wielu działaczom, którzy praktycznie anonimowo ale całym sercem i duszą pracują dla wolnej wiedzy w międzynarodowym języku esperanto.
Podkreślić także należy, że wśród tych wolontariuszy znajduje się lubelski esperantysta Krzysztof Śliwiński, który jako wikipedysta opracował kalendarz wydarzeń (90%) wraz z kroniką II wojny światowej. Jest laureatem konkursów Wikipedii, tłumaczeń związanych z Azją oraz o Europie Środkowo-Wschodniej. Twórca wielu artykułów między innymi o matematyce, slawistyce, orientalistyce, filozofii, ze szczególnym uwzględnieniem godnych poznania Polaków.
Gratulujemy mu osiągnięć i zapału w tej znaczącej działalności.

Comments are closed.