Esperanto estas bela, bona, facila kaj simpla lingvo“. Esperanto jest pięknym, dobrym, łatwym i prostym językiem. Niezaprzeczalnie esperanto jest językiem godnym rozpowszechnienia na całym świecie. Miałem okazję i przyjemność uczestniczyć w 48. Światowym Kongresie Esperanto (Universala Kongreso) w Sofii w r. 1963.

Wzruszyłem się słuchając rozmowy Japonki z Węgrem. Doskonale się rozumieli, mimo różnych akcentów swoich języków. Byłoby pięknie i wspaniale, gdyby zgodnie z postulatami rządów skandynawskich z 1966 r.język esperanto wprowadzony został do szkół podstawowych na całym świecie. Boleję, że ten postulat nie został spełniony. Z pewnością zaważył partykularyzm krajów, które mają “światowe” języki.

Wydaje mi się, że poza nauką języka ojczystego i esperanto, nie ma przeszkód, aby uczyć się innych języków. Esperanto jako język światowy mógłby odegrać wiodącą rolę w zbliżaniu narodów. Jest to bowiem język przyjaźni i pokoju.

Byłbym szczęśliwy, gdybym dożył większego rozkwitu jezyka esperanto.

Esperanto i n v i t a s.

Adamo Tomanek

Odsłuchaj wypowiedź w odtwarzaczu: