Czesław Biedulski

Dnia 15 kwietnia 2018 r. zmarł zasłużony lubelski esperantysta Czesław Henryk Biedulski – polsko-litewski mnich, ksiądz, bioelektronik oraz wydawca, przewodniczący Międzynarodowej Katolickiej Unii Esperantystów (IKUE), współzałożyciel Biblioteki Esperanckiej w Bibliotece Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Czesław Biedulski urodził się 4-go kwietnia 1936 roku w Wilnie. Kształcił się w Niższym Seminarium Duchownym ojców Salezjanów we Fromborku oraz studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie. W 1956 roku został członkiem Zakonu Kapucynów w Warszawie. Po okresie nowicjatu i studiach filozoficzno-teologicznych przyjął w roku 1963 święcenia kapłańskie. Następnie rozpoczął studia w Sekcji Filozofii Przyrody na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w Katolickim Uniwersytecie w Lublinie.
Od 1968 r. pracował jako naukowiec na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL a w roku 1974 uzyskał na tym wydziale doktorat. W Lublinie był do roku 1975 r.
Od 1962 roku Czesław Biedulski był aktywnym esperantystą. Wraz z księdzem Henrykiem Paruzelem założył 24 października 1974 r. Bibliotekę Esperancką w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL. W 1974 r. został członkiem zarządu IKUE a od roku 1976 pełnił funkcję przewodniczącego. W tym czasie przeniósł się do Rzymu. Podczas jego prezydentury centralne biuro IKUE w Rzymie stawiało dopiero pierwsze kroki, ożywiła się działalność wydawnicza, rozpoczęło się nadawanie audycji esperanckich przy Radio Vatikana, został zatwierdzony aktualny Statut IKUE. W roku 1977 współorganizował pamiętny 37-my Kongres IKUE w Częstochowie (700 uczestników kongresu z 23 krajów, 4 biskupów i ponad 40 księży). W 1978 r. ogłosił swoją rezygnację z funkcji przewodniczącego i powrócił do Warszawy.

Czesław Biedulski zmarł 15-go kwietnia 2018 roku w Lublinie, został pochowany na cmentarzu przy ul. Lipowej. W uroczystości pogrzebowej wzięli udział m.in. przedstawiciele biblioteki KUL i esperantyści z Lublina.

Więcej informacji o działalności Czesława Biedulskiego na Wikipedii:
https://eo.wikipedia.org/wiki/Czesław_Biedulski
(strona utworzona przez lubelskiego esperantystę Krzysztofa Śliwińskiego)

Comments are closed.