Dwie równoległe wystawy o tematyce esperanckiej w Lublinie.

Główna sala budynku Poczty Głównej w Lublinie służy nie tylko do obsługiwania interesantów ale jest też stałym miejscem wystaw filatelistycznych, oglądanych nie tylko przez filatelistów ale po prostu przez wiele osób oczekujących na swoją kolej, załatwiających swoje sprawy. Od połowy lutego do końca marca 2019 w budynku Poczty Głównej prezentowana była filatelistyka esperancka. Wystawa składała się z trzech tematów...

Read More