“Wychowano mnie jako idealistę,
 nauczno, że wszyscy ludzie sa braćmi”.
L.Ł.Zamenhof

z2

1859.12.15. W rodzinie Marka i Rozalii (z d. Sofer) rodzi się syn Ludwik Łazarz. Dzieje się to w Białymstoku.
1864. W wieku 5 lat mały Ludwik posługuje się językiem polskim, rosyjskim, białoruskim, niemieckim.
1873. Rodzina Zamenhofów przenosi się do Warszawy.
1878.12.17. Młody Ludwik prezentuje rodzinie i przyjaciołom nowy język ‘Lingwe Uniwersala’. Ważne są dla L. Zamenhofa są słowa Kartezjusza, że:”Sztuczny język jest możliwy i można znaleźć naukę ujmującą jego zasady”.
1879. Rozpoczyna studia medyczne w Moskwie, które kończy w Warszawie.
1881. Do Ludwika Zamenhofa dociera informacja, że pastor Martin Schleyer opracował nowy sztuczny język: ‘Volpuk’. Ludwik słownictwo uznaje za beznadziejne. Gramatykę podziwia za logikę i łatwość.
1885. Jako młody lekarz wyjeżdża do wsi Wejseje w guberni suwalskiej gdzie rozpoczyna praktykę lekarska.Po czterech miesiącacach wraca do Warszawy i rozpoczyna specjalizację jako lekarz okulista. Następnie wyjeżdża na praktykę do wiednia.
1886. Wraca do Warszawy. Poznaje przyszłą żonę Klarę Silbernik, która jest zachwycona jego ‘Lingwe Uniwersala’.
1887.07.14. Tego dnia ukończono druk podręcznika. Pieniądze wyłożył na to przyszły teść Aleksander Silbernik.
1887.08.09. Ślub z Klarą Silbernik.
1888.06.11. Rodzi się syn Adam.
1889. L. Zamenhof sprzedaje mieszkanie w Warszawie i w poszukiwaniu lepszego bytu jedzie do miasta Cherson. Nie jest to jednak dobry wybór i następnego roku wraca do Warszawy. Jak zawsze w chwilach trudnych z pomocą przychodzi teść Aleksander Silbernik. Rodzina Zamenhofów zamieszkuje w …
1890. Przejmuje redagowanie “La Esperantisto”.
1893. Przeprowadza się z rodziną do Grodna w poszukiwaniu lepszej pracy.
1894. Lew Tołstoj popiera esperanto. Ukazuje się pierwszy słownik ‘Universala Vortaro’ autorstwa Ludwika Zamenhofa.
1905. Pierwszy Światowy Kongres Esperanto w Boulogne sur Mer, który jest sukcesem esperanta i Ludwika Zamenhofa.
1908. Hektor Hodler zakłada Światowy Związek Esperantystów, którego siedzibą jest Geneva.
1917.04.17. Tego dnia umiera Ludwik Zamenhof.