tresc jakiejs strony statycznej

3. ESPERANTISTA FILATELEJO, 1938j

GGGG 4