Główna sala budynku Poczty Głównej w Lublinie służy nie tylko do obsługiwania interesantów ale jest też stałym miejscem wystaw filatelistycznych, oglądanych nie tylko przez filatelistów ale po prostu przez wiele osób oczekujących na swoją kolej, załatwiających swoje sprawy. Od połowy lutego do końca marca 2019 w budynku Poczty Głównej prezentowana była filatelistyka esperancka. Wystawa składała się z trzech tematów – znaczki esperanckie wydane w różnych krajach, na wszystkich kontynentach świata, pamiątki ze Światowych Kongresów Międzynarodowych wraz ze znaczkami oraz kongresowymi stemplami pocztowymi a także wiele stempli pocztowych w języku esperanto wydanych w Polsce. Ciekawostką są między innymi firmowe kartki i koperta z lat 1922 i 1938 Pierwszego Esperanckiego Sklepu Filatelistycznego prowadzonego w Łodzi przez Jerzego Krzyżanowskiego. Wszystkie prezentowane eksponaty są z kolekcji Anny Laskowskiej.

1

Druga równoległa wystawa o esperanto, której autorem jest esperantysta z Lublina Krzysztof Śliwiński, znajduje się w Budynku Biblioteki KUL w Lublinie.

Inauguracja wystawy odbyła się 21-go lutego, w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego. Jest to wystawa długofalowa, zaplanowana na 10 części, w różnych grupach tematycznych. Dotychczas prezentowane były wydawnictwa esperanckie z Azji i Afryki oraz wydawnictwa esperanckie krajów sąsiadujących z Polską. Planowane są inne tematy jak: beletrystyka, słowniki i podręczniki, ruch esperancki, literatura naukowa, zamenhofologia, promowanie Polski.

Autor wystawy planuje przekazanie w darze ok 50 książek do obecnego księgozbioru esperanckiego biblioteki.

6

Comments are closed.